Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari F

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari F – Nama bayi laki-laki berikut adalah nama bayi laki-laki modern khususnya nama bayi laki-laki modern Islami dengan awalan huruf F lengkap dengan arti nama bayi pada tiap nama. Sapa tau ada yg cocok untuk putra Anda.

Fadgham Ahmad Muhibuddin : Lelaki yang ganteng dan terpuji yang mencintai agamanya.
– Fadgham : lelaki yang ganteng
– Ahmad : terpuji
– Muhibuddin : pencinta agama
– Panggilan : Muhib

Fadhil Syamsuddin : Lelaki yang memiliki kelebihan yang menjadi penerang agama.
– Fadhil : keutamaan, kelebihan
– Syamsu : matahari, yang menerangi
– Ad-Din : agama
– Panggilan : Fadil

Fadhlikal Azhim Khairi : Orang yang merupakan karunia dan kebaikan terbesar dan Allah.
– Fadhlika : karuniamu, pemberianmu
– Azhim : agung, besar
– Khairi : kebaikan
– Panggilan : Fadli

Fahmi Mu’thi Shafiyu Al-Din (Sofiyudin) : Orang yang mengerti dan dermawan, serta menjaga kemurnian agamanya.
– Fahmi : memahami, mengerti
– Mu’thi : yang dermawan, yang memberi
– Shafi : kesucian, kemurnian
– Din : agama
– Panggilan : Fahmi
bayi laki-laki islam modern 1

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Faid Aulal Basyar : Orang yang sejahtera dan memiliki keutamaan.
– Faid : keuntungan, nilai, kesejahteraan
– Aula : utama
– Basyar : manusia
– Panggilan : Faid

Faidhan Muhammad Manshur : Banyak berbuat kebajikan serta selalu dipuji dan ditolong.
– Faidhan : lelaki yang banyak kebajikannya
– Muhammad : sangat terpuji
– Manshur : ditolong
– Panggilan : Mansur

Fairuz Badruzaman : Anak yang rupawan penerang seluruh zaman.
– Fairuz : batu permata pirus
– Badru : bulan
– Zaman : masa, zaman
– Panggilan : Badru

Faishal Anwar Mustaqim : Lelaki yang cermat, teliti, dan selalu menerangi ke jalan yang lurus.
– Faishal : pedang yang tajam
– Anwar : ragam cahaya
– Mustaqim : urus, tegak
– Panggilan : Faisal
bayi laki-laki islam modern 2

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Faiz Munawwirul Qalbi : Orang yang diberikan anugerah dan bisa menerangi hati.
– Faiz : Super kelimpahan, kemurahan hati, anugerah, karunia
– Munawwiru : yang menerangi
– Qalbi : hati
– Panggilan : Faiz/Nawir

Faizan Afifuddin Naf’i : Orang dermawan yang bisa menjaga dari hal yang mengharamkan dan banyak memberi manfaat.
– Faizan : Dermawan
– Afif : bisa menjaga dari hal yang haram
– Din : agama
– Naf’i : manfaat, kegunaan
– Panggilan : Faizan/Afif

Faizul Anwar Sabiqi : Orang yang diberikan limpahan cahaya yang menerangi dan kemenangan.
– Faizul Anwar : kelimpahan, pemberian
– Anwar : cahaya, sinar
– Sabiqi : pemenang
– Panggilan : Faiz/Anwar

Faizurahman Syamsi Alawy : Orang yang mendapatkan kemenangan tinggi dan berkasih sayang.
– Faiz : bahagia, menang
– Rahman : kasih sayang
– Syamsi : matahari
– Alawy : tinggi
– Panggilan : Faiz/Alwi
bayi laki-laki islam modern 3

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam

Fajar Khalili Mahmudi : Dermawan, kekasih yang selalu disanjung.
– Fajar : harta, kebaikan, karunia, kedermawanan, kemurahan hati
– Khalili : kekasih
– Mahmudi : sebangsa pujian
– Panggilan : Fajar

Fajar Saiful Zarir : Orang yang dermawan dan kecerdasannya tajam.
– Fajar : harta, kebaikan, karunia, kedermawanan, pemberian
– Saifu : pedang
– Zarir : kecerdasan
– Panggilan : Fajar

Fakhir Mu’tashim Billah : Lelaki rupawan yang selalu dipelihara/dijaga oleh Allah Swt.
– Fakhir : yang bagus sekali
– Mu’tashim : terpelihara dan segala dosa
– Billah : oleh Allah
– Panggilan : Fakhir

Fakhri Irfan Hakim : Mulia derajatnya, berilmu, dan bijaksana dalam segala hal.
– Fakhri : tentang kemuliaan, keluhuran
– Irfan : ilmu, pengetahuan, pendidikan
– Hakim : bijaksana, adil, arif
– Panggilan : Irfan/Fakhri
bayi laki-laki islam modern 4

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Falah Sa’id Anwari : Sukses, selamat, dan selalu bahagia.
– Falah : kemenangan, keselamatan, sukses
– Sa’id : bahagia
– Anwari : cahaya
– Panggilan : Falah

Fannan Sayyidi Ahmad : Seniman yang memiliki jiwa pemimpin.
– Fannan : seniman
– Sayyidi : pemimpin
– Ahmad : pujian
– Panggilan : Sayid

Faqih Al-Arif Billah : Pintar dan mengenal agama Allah Swt.
– Faqih : ahli fiqih, cerdas, pintar, sangat alim
– Al-Arif : ma’rifat, mengenal, masyhur
– Billah : kepada Allah
– Panggilan : Fakih

Farhad Anwar Taufiqullah : Orang yang berparas indah menawan dan mendapatkan pertolongan Allah.
– Farhad : pemuda yang berisi dan ganteng
– Anwar : cahaya terang
– Taufiqullah : pertolongan Allah
– Panggilan : Farhad/Anwar
bayi laki-laki islam modern 5

Bayi Laki-Laki Islam

Farhan Abdul Khaliq : Hamba Allah Maha Pencipta yang selalu senang dan gembira.
– Farhan : yang gembira, yang senang
– Abdu : hamba
– Al-Khaliq : yang menciptakan
– Panggilan : Farhan

Fari’ Rijal Abyadhi : Lelaki yang perawakannya tinggi, bagus serta putih kulitnya.
– Fari’ : yang tinggi, yang bagus
– Rijal : lelaki
– Abyadhi : sebangsa putih warnanya, murni
– Panggilan : Rijal

Farid Ahda Muttaqin : Lelaki yang sangat berharga, bisa memberikan petunjuk bagi orang bertakwa.
– Farid : unik, tiada bandingan, mutiara yang sangat berharga
– Ahda : yang memberikan petunjuk
– Muttaqin : orang-orang bertakwa
– Panggilan : Farid/Ahda

Fariq Quthub Muttaqin : Pemimpin yang bisa membedakan hak dan bathil serta bertakwa.
– Fariq : bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik
– Quthub : kepala, pemimpin, pemuka kaum
– Muttaqin : orang bertakwa
– Panggilan : Fariq
bayi laki-laki islam modern 6

Nama Bayi Laki-Laki Islam

Faris Hazmi Tajul Arifin : Orang yang teguh dan istiqamah dalam menjalankan kehidupan.
– Faris : pahlawan, penunggang kuda
– Hazmi : keteguhan, ketetapan hati
– Taj : mahkota
– Arifin : yang mengetahul, yang bertanggungjawab, ahli marifat
– Panggilan : Faris/Arifin

Fariz Dzakir Fatahillah : Orang yang bagus ingatannya dan cerdas pikirannya sebagai anugerah dan Allah.
– Fariz : yang terang, jelas
– Dzakir : yang bagus ingatannya
– Fatahillah : kemenangan Allah, pertolongan Allah
– Panggilan : Fariz/Fathi

Farras Nur Muhammad : Lelaki terpuji yang tajam pikirannya dan mendapat petunjuk dan Allah.
– Farras : tajam pikirannya
– Nur : cahaya
– Muhammad : sangat terpuji
– Panggilan : Farras/Nur

Faruq Saeful Adyan : Pemisah antara hak dan bathil, pembela agama.
– Faruq : pemisah yang hak dan yang bathil
– Saefu : pedang/perisai
– Al-Adyan : agama
– Panggilan : Adyan/Faruk
bayi laki-laki muslim 1

Nama Bayi Laki-Laki Muslim

Fashih Akbar Sulthani : Pemimpin yang agung dan fasih lisannya.
– Fashih : yang fasih
– Akbar : besar, agung
– Sulthani : raja
– Panggilan : Akbar

Fata Rijalul Munir : Pemuda yang bercahaya.
– Fata : pemuda
– Rijalul : laki-laki, tokoh berpengaruh
– Munir : yang bercahaya
– Panggilan : Fata

Fathin Ghani Shafiyyuddin : Cerdas, pembawa kelembutan agama.
– Fathin : cerdas, pandai, paham
– Ghani : kaya raya
– Shafiyyuddin : kelembutan agama
– Panggilan : Fathin

Fatih Rizki Mubarak : Pembuka rezki yang berkah.
– Fatih : pembuka, penakiuk
– Rizki : rezeki
– Mubarak : diberkahi
– Panggilan : Fatih
bayi laki-laki islam 2

Nama Bayi Laki-Laki Muslim Modern

Fattan Masrur Ahmadi : Rupawan, bahagia, dan terpuji.
– Fattan : yang memikat, menarik hati
– Masrur : bahagia
– Ahmadi : bangsa pujian
– Panggilan : Masrur

Fauhan Syamsul Anwar : Harum serta sangat bercahaya/terang.
– Fauhan : semerbak baunya
– Syamsu : matahari
– Al-Anwar : cahaya
– Panggilan : Syamsul

Fauzan Fikri Syathibi: Orang yang mendapatkan kemenangan dan selalu berpikir.
– Fauzan : kemenangan, kebahagiaan
– Fikri : berpikir
– Syathibi : yang tinggi serta bag us tubuhnya
– Panggiilan : Fauzan/Fikri

Fawad Abdul Quddus : Buah hati yang menjadi hamba Allah yang Maha Suci.
– Fawad : hati
– Abdul : hamba
– Al – Quddus : yang Maha Suci
– Panggilan : Fawad

Fawwaz Ghazi Hidayat : Lelaki berharga yang memiliki banyak keberuntungan dan mendapat petunjuk.
– Fawwaz : banyak memiliki keberuntungan
– Ghazi : mahal
– Hidayat : petunjuk
– Panggilan : Fawaz/Hidayat
bayi laki-laki islam 3

Nama Bayi Islam Laki-Laki

Fikri Jabar Nurfaiz : Orang yang memiliki ilmu dan pendapat serta mendapat kemenangan.
– Fikri : pikiran, pendapat
– Jabar : lelaki, pemberani
– Nur : cahaya
– Faiz : kemenangan
– Panggilan : Fikri

Firas Faiqul Fahmi : Orang yang unggul dengan kecerdikan dan pemahaman akalnya.
– Firas : kecerdikan
– Faiq : keunggulan, kelebihan
– Fahmi : pernahaman, mengerti
– Panggilan : Firas/Faiq

Firhan Najib Saifunnaja : Orang yang selalu bahagia dan selamat, serta pandai.
– Firhan : yang bahagia, yang senang
– Najib : orang yang luar biasa pandai
– Saif : pedang
– Naja : selamat
– Panggilan : Firhan/Najib

Fuad Syamsi Hudaya : Anak yang memiliki akal/pikiran untuk menunjukkan kebaikan.
– Fuad : akal, pikiran, hati
– Syamsi : Matahari
– Hudaya : petunjuk
– Panggiian : Fuad

Fudhail Kafah Nashihin : Orang yang memiliki banyak kelebihan di antara orang-orang yang ahli menasehati.
– Fudhail : kelebihan, kemuliaan
– Kafah : menyeluruh, semua
– Nashihin : orang-orang yang menasehati
– Panggilan : Fudail

Furqan Ma’ruf Aminudin : Pembeda yang benar dan salah, terkenal dan terpercaya dalam bidang agama.
– Furqan : yang memisahkan antara yang haq dan yang bathil
– Ma’ruf : terkenal
– Amin : terpercaya
– Din : agama
– Panggilan : Furqan

Jika Anda ingin membaca judul artikel sebelumnya, silahkan klik Untaian Nama Bayi Laki-laki Islam Modern Awal Dari D.

Topik yang serupa dengan artikel ini, dapat Anda temukan dalam kategori Nama Bayi Lelaki. Semoga bermanfaat. Silahkan kunjungi rangkaian Nama Bayi Laki-Laki kami yang lain.