Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari I

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari I – Nama bayi laki-laki berikut adalah nama bayi laki-laki modern khususnya nama bayi laki-laki modern Islami dengan awalan huruf I lengkap dengan arti nama bayi pada tiap nama. Sapa tau ada yg cocok untuk putra Anda.

bayi laki-laki islam modern 1

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awalan I

1. Ibadurrahman Jaisy Haqqani : Seorang hamba Allah berjiwa tentara yang pemurah dan adil.

 • Ibadu : Hamba
 • Ar-rahman : Yang Maha Pemurah
 • Jaisy : Tentara
 • Haqqani : Adil
 • Panggilan : Ibad

2. Idad Abdul Wahid Sururi : Seorang hamba Allah yang menyiapkan perbekalan untuk akhirat dan hidup di dunia dengan bahagia.

 • Idad : Persiapan, perbekalan
 • Abdul : Hamba
 • Wahíd : Satu, esa
 • Sururi : Bahagia, gembira, senang hati
 • Panggilan : Indah

3. Idam Maslakul Huda : Bayi lelaki yang salih, baik dan kelak jadi penunjuk jalan kebenaran.

 • Idam : Sesuai/serasi
 • Maslaku : Tempat menempuh jalan ketuhanan
 • Huda : Petunjuk
 • Panggilan : Idam

4. Ihsan Nur Muttaqin : Anak cowo yang mendapat kebaikan yang menjadi cahaya orang-orang bertakwa.

 • Ihsan : Kebaikan
 • Nur : Cahaya
 • Muttaqin : Orang-orang bertakwa
 • Panggilan : Nur/ihsan

5. Ibkar Ariendra Aftab : Anak laki laki yang lahir di pagi hari dengan jiwa teguh, bijak dan cerah.

 • Ibkar : Pagi
 • Ariendra : Teguh dan bijaksana
 • Aftab : Matahari
 • Panggilan : Ibkar

6. Ihsan Harsaya Dayyan : Bayi laki laki yang baik, riang gembira dan memiliki jiwa kepemimpinan yang gagah serta kuat.

 • Ihsan : Kebaikan
 • Harsaya : Timbul kegembiraan
 • Dayyan : Pemimpin yang kuat dan gagah
 • Panggilan : Ihsan/Dayyan

bayi laki-laki islam modern 2

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Berawalan I

7. Ihsan Watsiq Hulwan : Anak laki laki yang banyak kebaikannya dan kokoh dalam kepercayaan.

 • Ihsan: Kebaikan
 • Watsiq : Yang bisa dipercaya, yang kokoh, kuat
 • Hulwan : Manis
 • Panggilan : Ihsan

8. Ikhwan Maftuh Shidqi : Bayi lelaki yang senang berteman, terbuka, dan penuh kejujuran.

 • Ikhwan : Saudara lelaki
 • Maftuh : Yang terbuka
 • Shidqi : Jujur
 • Panggilan : Ikhfan/Maftuh

9. Ikhwanuddin Mustaqim Billah : Anak cowo seagama yang selalu lurus dalam keyakinannya kepada Allah.

 • Ikhwanu : Saudara
 • Ad-din : Agama
 • Mustaqim : Lurus, benar
 • Billah : Terhadap Allah
 • Panggilan : Ikhwan/Mustaqim

10. Iklil Mahya Ihsani : Anak laki-laki yang diberi kehidupan yang baik dan bermahkota.

 • Iklil : Mahkota
 • Mahya : Kehidupan
 • Ihsani : sejenis kebaikan
 • Panggilan : Ihsan

11. Ilman Carim Dzakwan : Bayi lelaki berilmu yang baik, dermawan dan juga harum.

 • Ilman : Berilmu
 • Carim : Dermawan, murah hati
 • Dzakwan : Harum semerbak
 • Panggilan : Ilman

12. Irfan Daisam Junior : Anak cowo yang sangat bijaksana, lembut dan berjiwa muda.

 • Irfan : Kebijaksanaan, bersyukur, pengetahuan
 • Daisam : Lemah lembut
 • Junior : Muda
 • Panggilan : Irfan/Junior

bayi laki-laki islam modern 3

Nama Bayi Laki-Laki Modern Islami Awalan I

13. Ikmal Syamsul Huda : Anak cowo yang sempurna serta menjadi penerang dalam menunjukkan kebaikan.

 • Ikmal : Penyempurnaan
 • Syamsu : Matahari, penerang
 • Al-Huda : Petunjuk
 • Panggilan : Huda

14. Ilwad Malik Ibrahim : Bayi laki laki yang jadi pemimpin yang terhormat, baik dan salih.

 • Ilwad : Pemimpin yang dihormati dan disegani
 • Malik : Raja, pemilik
 • Ibrahim : Nama Nabi Ibrahim
 • Panggilan : Ibrahim

15. Ilyas Syariful Anam : Lelaki mulia yang berperilaku baik seperti Nabí Ilyas.

 • Ilyas : Nabi Ilyas
 • Syarif : Orang mutia
 • Anam : Ciptaan, makhluk
 • Panggilan : Ilyas/Anam

16. Imad Rashif Munawwir : Bayi laki laki yang memiliki sifat baik, sempurna, teguh dan cerah.

 • Imad : Penopang
 • Rashif : Yang kokoh, kuat, sempurna
 • Munawwir : Yang menerangi
 • Panggilan : Imad/Nawir

17. Izzul Cadfael Alhusayn : Anak laki-laki yang lahir dari kalangan bangsawan, berhati mulia dan punya wajah yang rupawan.

 • Izzul : Kemuliaan
 • Cadfael : Pangeran pertempuran
 • Alhusayn : Yang tampan dan baik
 • Panggilan : Izzul

bayi laki-laki islam modern 4

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Dari Huruf I

18. Imaduddin Rafi Abdullah : Seorang hamba Allah yang memiliki penopang tingginya agama Allah.

 • Imadu : Tiang
 • Ad-din : Agama
 • Rafi : Pengangkat, tinggi
 • Abdullah : Hamba Allah
 • Panggilan : Imad

19. Imam Fahmi Fadhillah : Anak lelaki pemimpin yang memiliki pemahaman tentang keutamaan Allah Swt.

 • Imam : Pemimpin
 • Fahmi : Paham, mengerti
 • Fadhil : Keutamaan
 • Allah : Allah Swt
 • Panggilan : Imam

20. Imtiyaz Bahzar Fauzi : Bayi laki-laki yang istimewa karena memiliki sifat yang bijak.

 • Imtiyaz : Istimewa
 • Bahzar : Yang arif, bijaksana
 • Fauzi : Menang, bahagia
 • Panggilan : Tiyaz/Fauzi

21. Inan Rahmat Hidayat : Anak cowo yang mulia dan selalu mendapat rahmat dan hidayah Allah.

 • Inan : Yang mulia
 • Rahmat : Rahmat Allah
 • Hidayat : Petunjuk
 • Panggilan : Inan/Hidayat

22. Isyraf Eshan Liandra : Bayi laki laki bangsawan yang memiliki cinta kasih yang tulus dan berjiwa tenang.

 • Isyraf : Pengawasan
 • Eshan : Dalam kasih Allah
 • Liandra : Tenang Dan Jantan
 • Panggilan : Eshan

bayi laki-laki islam modern 5

Nama Anak Laki-Laki Islami Modern Huruf I

23. Iqbal Imamul Muttaqin : Lelaki sebagai pemimpin yang sejahtera bagi orang-orang yang bertakwa.

 • Iqbal : Kesejahtraan
 • Imam : Pemimpin
 • AI-Mutaqqin : Yang bertakwa
 • Panggilan : Iqbal

24. Iqbal Masdar Hilmi : Bayi laki laki yang lahir dari keluarga baik, hidup sejahtera dan punya sifat bijaksana.

 • Iqbal : Kesejahtraan
 • Masdar : Sumber, bibit
 • Hilmi : Kebijaksanaan, bijaksana
 • Panggilan : Hilmi

25. Iqdam Kamal As-Shidqi : Bayi laki laki yang berani dan memiliki sikap sempurna dalam kejujuran.

 • Iqdam : Terdepan, pemberani
 • Kamal : Sempurna, kesempurnaan
 • Shidqi : Jujur, benar
 • Panggilan : Kamal

26. Iqna Qarizha Hudaya : Anak laki-laki yang merasa cukup dan mulia dengan petunjuk kebenaran.

 • Iqna : Cukup, puas
 • Qarizha : Menjadi mulia
 • Hudaya : Petunjuk ke jalan yang benar, keterangan, kebenaran
 • Panggilan : Iqna

27. Izdan Ghazlan Kusuma : Bayi lelaki yang rela berkorban dengan baik, lembut dan berwajah indah.

 • Izdan : Orang yang mau berkorban
 • Ghazlan : Tenunan
 • Kusuma : Bunga yang indah
 • Panggilan : Izdan

28. Ishmat Advaya Zuhairy : Anak cowo yang kuat, baik, penuh kasih dan penyayang.

 • Ishmat : Kekuatan untuk menjauhi kejahatan
 • Advaya : Kesatuan
 • Zuhairy : Sifat pengasih dan penyayang
 • Panggilan : Ishmat

bayi laki-laki islam modern 6

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Dari Abjad I

29. Iqyan Zainul Ilmi : Anak cowo yang berharga serta menjadi penghias bagi ilmu pengetahuan.

 • Iqyan : Emas murni
 • Zainu : Penghias
 • Al-Ilmi : Ilmu pengetahuan
 • Panggilan : Zain

30. Irfan Dhihka Baqiah : Bayi laki-laki yang banyak berbuat kebaikan dan bijaksana dalam bertindak.

 • Irfan : Sabar, kebaikan
 • Dhihka : Jelas terang
 • Baqiah : Lelaki yang pandai dan arif
 • Panggilan : Irfan

31. Irfan Hilmi Ahmadi : Anak lelaki yang sangat pintar, sabar, bijaksana, dan berakhlak terpuji.

 • Irfan : Kebaikan, pengetahuan, mengetahui
 • Hilmi : Bijaksana
 • Ahmadi : Sebangsa pujian
 • Panggilan : Irfan

32. Irsyad Nur Hikmat : Lelaki yang menjadi penuntun pada cahaya hikmah (kebaikan).

 • Irsyad : Petunjuk, pengajaran, penuntun
 • Nur : Cahaya
 • Hikmat : Hikmah
 • Panggilan : Irsyad/Nur

33. Imam Alvis Sarfaraz : Bayi laki laki yang lahir sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana.

 • Imam : Pemimpin
 • Alvis : Bijak dalam segala hal
 • Sarfaraz : Raja, Pemimpin
 • Panggilan : Imam

bayi laki-laki muslim 1

Nama Bayi Laki-Laki Muslim

34. Irsyad Ridha Ilhami : Bayi laki-laki yang bisa memberikan arahan dan petunjuk kepada orang lain.

 • Irsyad : Petunjuk, pengajar
 • Ridha : Kerelaan
 • Ilhami : Ilham, intuisi
 • Panggilan : Ridha/ilham

35. Isam Aly Kiramuddin : Anak laki laki sukses yang diberi kemuliaan tinggi dalam agama.

 • Isam : Sukses, mandiri
 • Aly : Tinggi
 • Kiramu : Mulia
 • Din : Agama
 • Panggilan : Isam/Ali

36. Isyari Khairi Rasyid : Seorang anak cowo yang mudah bergaul, selalu mendapat kebaikan, dan menjadi petunjuk kebaikan.

 • Isyari : Yang pandai membawa diri dalam pergaulan
 • Khairi : Kebaikan
 • Rasyid : Petunjuk kebaikan
 • Panggilan : Isyar/Rasyid

37. Itqa Azmi Bahrussurur : Anak laki-laki yang baik dan suka menepati janji serta selalu mendapat kebahagiaan.

 • Itqa : Baik, bagus, mulia
 • Azmi : Yang menepatijanji
 • Bahru : Lautan
 • Surur : Kebahagiaan
 • Panggilan : Bahru/Azmi

38. Irfan Kazim Ganendra : Bayi laki laki yang terlahir sebagai dewa yang baik, penyabar dan penuh kebijaksanaan dalam dirinya.

 • Irfan : Kebijaksanaan, bersyukur, pengetahuan
 • Kazim : Sabar
 • Ganendra : Pasukan Dewa
 • Panggilan : Irfan

bayi laki-laki islam 2

Nama Bayi Laki-Laki Muslim Modern Berawalan I

39. Imaz Nadim Cahyadi : Bayi laki laki yang kelak jadi seorang sahabat yang baik, cerah dan berparas indah.

 • Imaz : Baik
 • Nadim : Sahabat
 • Cahyadi : Sinar yang indah
 • Panggilan : Nadim

40. Irsa Qahir Zhafran : Seorang lelaki yang menerangi kebaikan dengan kemenangan serta keberuntungan.

 • Irsa : Pelangi
 • Qahir : Menang
 • Zhafran : Yang menang, beruntung
 • Panggilan : Irsa/Zhafran

41. Imad Balindra Shaharyar : Seorang raja yang selalu mendapat dukungan keluarga dan berbakti pada Tuhannya.

 • Imad : Dukungan
 • Balindra : Berbakti pada junjungan
 • Shaharyar : Raja
 • Panggilan : Imad

42. Idlan Heri Rafisqy : Bayi laki laki yang gagah berani, adil dan memiliki kebaikan hati yang amat sempurna.

 • Idlan : Keadilan
 • Heri : Singa
 • Rafisqy : Kesempurnaan, kebaikan
 • Panggilan : Heri

bayi laki-laki islam 3

Nama Bayi Islam Modern Untuk Laki-Laki Awalan I

43. Idrus Aziel Hafidzuan : Bayi laki laki tangguh yang punya wajah rupawan dan berjiwa pelindung.

 • Idrus : Singa
 • Aziel : Bunga
 • Hafidzuan : Penjaga, pelindung
 • Panggilan : Aziel

44. Ifaz Arfan Anggoro : Lelaki yang cerdas, baik dan suka menolong orang.

 • Ifaz : Penolong
 • Arfan : Kecerdasan
 • Anggoro : Ambisius, berhasil dengan baik, cerdas, beruntung, kebahagiaan
 • Panggilan : Arfan

45. Ibnu Gamaliel Tanvir : Anak laki-laki yang diberkahi kekuatan Tuhan yang luar biasa.

 • Ibnu : Anak laki-laki
 • Gamaliel : Hadiah dari Tuhan
 • Tanvir : Kuat
 • Panggilan : Ibnu

Jika Anda ingin membaca judul artikel sebelumnya, silahkan klik Untaian Nama Bayi Laki-laki Islam Modern Awal Dari H.

Topik yang serupa dengan artikel ini, dapat Anda temukan dalam kategori Nama Bayi Lelaki. Semoga bermanfaat. Silahkan kunjungi rangkaian Nama Bayi Laki-Laki kami yang lain.