Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari I

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari I – Nama bayi laki-laki berikut adalah nama bayi laki-laki modern khususnya nama bayi laki-laki modern Islami dengan awalan huruf I lengkap dengan arti nama bayi pada tiap nama. Sapa tau ada yg cocok untuk putra Anda.

bayi laki-laki islam modern 1

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Ibadurrahman Jaisy Haqqani : Hamba Allah berjiwa tentara yang pemurah dan adil.
– Ibadu : hamba
– Ar-rahman : yang Maha Pemurah
– Jaisy : tentara
– Haqqani : adil
– Panggilan : Ibad

Idad Abdul Wahid Sururi : Seorang hamba yang menyiapkan perbekalan untuk akhirat dan hidup di dunia dengan bahagia.
– Idad : persiapan, perbekalan
– Abdul : hamba
– Wahíd : satu, esa
– Sururi : bahagia, gembira, senang hati
– Panggilan : Indah

Idam Maslakul Huda : Serasi dan menjadi tempat hidayah.
– Idam : sesuai/serasi
– Maslaku : tempat menempuh jalan ketuhanan
– Huda : petunjuk
– Panggilan : Idam

Ihsan Nur Muttaqin : Anak yang mendapat kebaikan yang menjadi cahaya orang-orang bertakwa.
– Ihsan : kebaikan
– Nur : cahaya
– Muttaqin : orang-orang bertakwa
– Panggilan : Nur/ihsan
bayi laki-laki islam modern 2

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Ihsan Watsiq Hulwan : Orang yang banyak kebaikannya dan kokoh dalam kepercayaan.
– Ihsan: kebaikan
– Watsiq : yang bisa dipercaya, yang kokoh, kuat
– Hulwan : manis
– Panggilan : Ihsan

Ikhwan Maftuh Shidqi : Orang yang senang berteman, terbuka, dan penuh kejujuran.
– Ikhwan : saudara lelaki
– Maftuh : yang terbuka
– Shidqi : jujur
– Panggilan : Ikhfan/Maftuh

Ikhwanuddin Mustaqim Billah : Saudara seagama yang selalu lurus dalam keyakinannya kepada Allah.
– Ikhwanu : saudara
– Ad-din : agama
– Mustaqim : lurus, benar
– Billah : terhadap Allah
– Panggilan : Ikhwan/Mustaqim

Iklil Mahya Ihsani : Mahkota kehidupan yang mendapat kebaikan.
– Iklil : mahkota
– Mahya : kehidupan
– Ihsani : sejenis kebaikan
– Panggilan : Ihsan
bayi laki-laki islam modern 3

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam

Ikmal Syamsul Huda : Sempurna serta menjadi penerang dalam menunjukkan kebaikan.
– Ikmal : penyempurnaan
– Syamsu : matahari, penerang
– Al-Huda : petunjuk
– Panggilan : Huda

Ilwad Malik Ibrahim : Pemimpin yang disegani.
– Ilwad : pemimpin yang dihormati dan disegani
– Malik : raja, pemilik
– Ibrahim : nama Nabi Ibrahim
– Panggilan : Ibrahim

Ilyas Syariful Anam : Lelaki mulia yang berperilaku baik seperti Nabí Ilyas.
– Ilyas : Nabi Ilyas
– Syarif : orang mutia
– Anam : ciptaan, makhluk
– Panggilan : Ilyas/Anam

Imad Rashif Munawwir : Orang yang menjadi tumpuan harapan orang lain.
– Imad : penopang
– Rashif : yang kokoh, kuat, sempurna
– Munawwir : yang menerangi
– Panggilan : Imad/Nawir
bayi laki-laki islam modern 4

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Imaduddin Rafi Abdullah : Hamba Allah yang memiliki penopang tingginya agama Allah.
– Imadu : tiang
– Ad-din : agama
– Rafi : pengangkat, tinggi
– Abdullah : hamba Allah
– Panggilan : Imad

– Imam Fahmi Fadhillah
Imam : pemimpin : Lelaki pemimpin yang memiliki pemahaman tentang keutamaan Allah Swt.
– Fahmi : paham, mengerti
– Fadhil : keutamaan
– Allah : Allah Swt
– Panggilan : Imam

Imtiyaz Bahzar Fauzi: Orang yang istimewa karena memiliki sifat yang bijak.
– Imtiyaz : istimewa
– Bahzar : yang arif, bijaksana
– Fauzi: menang, bahagia
– Panggilan: Tiyaz/Fauzi

Inan Rahmat Hidayat : Mulia dan selalu mendapat rahmat dan hidayah Allah.
– Inan : yang mulia
– Rahmat : rahmat Allah
– Hidayat : petunjuk
– Panggilan : Inan/Hidayat
bayi laki-laki islam modern 5

Bayi Laki-Laki Islam

Iqbal Imamul Muttaqin : Lelaki sebagai pemimpin yang sejahtera bagi orang-orang yang bertakwa.
– Iqbal : kesejahtraan
– Imam : pemimpin
– AI-Mutaqqin : yang bertakwa
– Panggilan : Iqbal

Iqbal Masdar Hilmi : Sejahtera, menjadi sumber kebijaksanaan.
– Iqbal : kesejahtraan
– Masdar : sumber, bibit
– Hilmi : kebijaksanaan, bijaksana
– Panggilan : Hilmi

Iqdam Kamal As-Shidqi : Orang yang berani dan memiliki sikap sempurna dalam kejujuran.
– Iqdam : terdepan, pemberani
– Kamal : sempurna, kesempurnaan
– Shidqi : jujur, benar
– Panggilan : Kamal

Iqna Qarizha Hudaya : Orang yang merasa cukup dan mulia dengan petunjuk kebenaran.
– Iqna : cukup, puas
– Qarizha : menjadi mulia
– Hudaya : petunjuk ke jalan yang benar, keterangan, kebenaran
– Panggilan : Iqna
bayi laki-laki islam modern 6

Nama Bayi Laki-Laki Islam

Iqyan Zainul Ilmi : Berharga serta menjadi penghias bagi ilmu pengetahuan.
– Iqyan : emas murni
– Zainu : penghias
– Al-Ilmi : ilmu pengetahuan
– Panggilan : Zain

Irfan Dhihka Baqiah : Orang yang banyak berbuat kebaikan dan bijaksana dalam bertindak.
– Irfan : sabar, kebaikan
– Dhihka : jelas terang
– Baqiah : lelaki yang pandai dan arif
– Panggilan : Irfan

Irfan Hilmi Ahmadi : Pintar, sabar, bijaksana, dan terpuji.
– Irfan : kebaikan, pengetahuan, mengetahui
– Hilmi : bijaksana
– Ahmadi : sebangsa pujian
– Panggilan : Irfan

Irsyad Nur Hikmat : Lelaki yang menjadi penuntun pada cahaya hikmah (kebaikan).
– Irsyad : petunjuk, pengajaran, penuntun
– Nur : cahaya
– Hikmat : hikmah
– Panggilan : Irsyad/Nur
bayi laki-laki muslim 1

Nama Bayi Laki-Laki Muslim

Irsyad Ridha Ilhami : Orang yang bisa memberikan arahan dan petunjuk kepada orang lain.
– Irsyad : petunjuk, pengajar
– Ridha : kerelaan
– Ilhami : ilham, intuisi
– Panggilan : Ridha/ilham

Isam Aly Kiramuddin : Orang sukses yang diberi kemuliaan tinggi dalam agama.
– Isam : sukses, mandiri
– Aly : tinggi
– Kiramu : mulia
– Din : agama
– Panggilan : Isam/Ali

Isyari Khairi Rasyid : Mudah bergaul, selalu mendapat kebaikan, dan menjadi petunjuk kebaikan.
– Isyari : yang pandai membawa diri dalam pergaulan
– Khairi : kebaikan
– Rasyid : petunjuk kebaikan
– Panggilan : Isyar/Rasyid

Itqa Azmi Bahrussurur : Orang yang baik dan suka menepati janji serta selalu mendapat kebahagiaan.
– Itqa : baik, bagus, mulia
– Azmi : yang menepatijanji
– Bahru : lautan
– Surur : kebahagiaan
– Panggilan : Bahru/Azmi
bayi laki-laki islam 2

Nama Bayi Laki-Laki Muslim Modern

bayi laki-laki islam 3

Nama Bayi Islam Laki-Laki

Jika Anda ingin membaca judul artikel sebelumnya, silahkan klik Untaian Nama Bayi Laki-laki Islam Modern Awal Dari H.

Topik yang serupa dengan artikel ini, dapat Anda temukan dalam kategori Nama Bayi Lelaki. Semoga bermanfaat. Silahkan kunjungi rangkaian Nama Bayi Laki-Laki kami yang lain.