1240 Nama Bayi Laki Laki Jawa Terlengkap

Nama Anak Cowok Bahasa Jawa

901. Patut ((Jawa) Patut
902. Penengah ((Jawa) Anak kelima
903. Perdana ((Jawa) Kaya dan dermawan
904. Perkasa ((Jawa) Garang, hebat (bentuk lain dari Prakosa)
905. Permana ((Jawa) Mengetahui dengan jelas
906. Pertama ((Jawa) Kaya dan dermawan, paling untung
907. Prabowo ((Jawa) Anak Pertama Yang Berkepribadian baik
908. Pradana ((Jawa) kaya dan dermawan
909. Pradana ((Jawa) Paling untung
910. Pradhana ((Jawa) Kaya dan dermawan
911. Prakosa ((Jawa) garang, hebat
912. Pramatya ((Jawa) Bersinar, melebihi
913. Pramono ((Jawa) Terhormat, cerdas
914. Pranadipa ((Jawa) Berani, Setia (Bentuk lain dari Pranadipta, Pranadibta, Pranadipto)
915. Pranama ((Jawa) Waspada
916. Pranawa ((Jawa) Hati yang terang
917. Pras ((Jawa) Bersahaja, berwibawa (nama pendek dari Prasaja)
918. Prasaja ((Jawa) Bersahaja, berwibawa
919. Prasetiyo ((Jawa) Kehormatan
920. Prasetyo ((Jawa) Setia
921. Prasetyono ((Jawa) Kehormatan
922. Prasojo ((Jawa) Sederhana
923. Prastowo ((Jawa) Kehormatan
924. Pratama ((Jawa) Paling untung
925. Pratomo ((Jawa) Paling untung
926. Prawiro ((Jawa) (bentuk lain dari Perwiro) Militer, prajurit
927. Prayitna ((Jawa) Waspada/bijaksana
928. Prayitno ((Jawa) Bijaksana (bentuk lain dari Prayitna)
929. Prayoga ((Jawa) Baik
930. Prayogi ((Jawa) Kebenaran yang pertama
931. Pritaya ((Jawa) Yang terpercaya
932. Priyo ((Jawa) Laki laki dewasa
933. Puboyo ((Jawa) Menepati janji
934. Pudjo ((Jawa) Terpuji
935. Puguh ((Jawa) Mantap
936. Pujo ((Jawa) Terpuji
937. Pulung ((Jawa) Wahyu, pertanda akan mendapat keberuntungan
938. Pulung ((Jawa) Pertanda akan mendapat keberuntungan
939. Puntodewo ((Jawa) Diam, tenang
940. Purba ((Jawa) Perintah
941. Purbaya ((Jawa) Bijaksana (bentuk lain dari Pur((o)
942. Purboyo ((Jawa) Bijaksana
943. Purboyoningrat ((Jawa) Bangsawan yang menepati janji
944. Purnomo ((Jawa) Bulan Purnama
945. Purwa ((Jawa) pertama, permulaan
946. Purwana ((Jawa) Permulaan
947. Purwanto ((Jawa) Anak Laki laki
948. Purwo ((Jawa) Permulaan; Pertama
949. putu ((Jawa) cucu
950. Raden ((Jawa) Bangsawan
951. Rahagi ((Jawa) Bersinar
952. Rahardian ((Jawa) makmur, Sejahtera (Bentuk lain dari Rahardyan, Raharja, Raharjo)
953. Raharjo ((Jawa) Sejahtera
954. Rahat ((Jawa) Unggul
955. Rajasa ((Jawa) Dari Raja (bentuk lain dari Rajaswa)
956. Rajaswa ((Jawa) untuk raja
957. Rakabuming ((Jawa) Bulan Purnama Yang Menyinari Bumi
958. Rakryan ((Jawa) bangsawan
959. Rama ((Jawa) Tokoh Pewayangan
960. Rambang ((Jawa) meliputi banyak hal
961. Rambet ((Jawa) Merambat tanpa batas
962. Randy ((Jawa) (Bentuk lain dari Randi) kain sutra
963. Rangga ((Jawa) Pegawai kerajaan
964. Rangga ((Jawa) tanduk tajam, bunga
965. Ranggawuni ((Jawa) Nama salah satu Raja Tumapel, yang memberontak pada pemerintahan Tohjaya (kekuatan, mampu menghibur)
966. Ranggawuni ((Jawa) Kekuatan, mampu menghibur
967. Rangin ((Jawa) perisai
968. Ranjana ((Jawa) bergembira
969. Raras ((Jawa) indah nyaman
970. Rasiman ((Jawa) Laki laki berbaik budi dan sederhana
971. Raykarian ((Jawa) Bangsawan (bentuk lain dari Rakryan)
972. Reksa ((Jawa) Menjaga
973. Respati ((Jawa) Gagah, pantas, kamis
974. Rhandra ((Jawa) Bangsawan
975. Rian ((Jawa) Keteguhan, kebijaksanaan
976. Riansyah ((Jawa) Teguh dan berguna
977. Rinoto ((Jawa) Kehormatan, pengorbanan
978. Riono ((Jawa) Orang yang berkemauan
979. Risena ((Jawa) Tokoh Penyemangat
980. Riyen ((Jawa) Keteguhan, kebijaksanaan
981. Rojo ((Jawa) Raja
982. Rrkina ((Jawa) berarti terang
983. Rudiyanto ((Jawa) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan
984. Rukimin ((Jawa) Laki laki berbaik budi dan sederhana
985. Rukmantoro ((Jawa) Sandi agama (Bentuk lain dari Rukman)
986. ruswi ((jawa) Kebahagiaan, kehormatan dan pernikahan
987. Ryanto ((Jawa) Kehormatan
988. Sabar ((Jawa) Sabar
989. Sadana ((Jawa) penyelesaian
990. Sadewo ((Jawa) Sadewa, salah satu kembar dalam tokoh pewayangan
991. Sadya ((Jawa) dilaksanakan
992. Sahardaya ((Jawa) penuh perasaan
993. Sahasika ((Jawa) pemberani
994. Sahya ((Jawa) mampu mempertahankan
995. Sajidin ((Jawa) Laki laki berpendirian teguh dan kokoh
996. Saki ((Jawa) Penerang
997. Sakti ((Jawa) kekuatannya besar
998. Sakuntala ((Jawa) burung gagak
999. Salimin ((Jawa) Salam, hormat
1000. Salwaka ((Jawa) seperti perak

Nama Bayi Laki Laki Jawa hlm ke 10