1001 Nama Bayi Laki Laki Yunani Dan Artinya

Arti Nama Dari Yunani Untuk laki2 A sampai Z (huruf O)

Oates (Yunani) (Bentuk lain dari Otis) Pendengaran yang tajam
Obelix (Yunani) Kekuatan
Ocean (Yunani) Lautan
Oceanus (Yunani) Dunia lautan
Odall (Yunani) (Bentuk lain dari Odell) Melodi
Ode (Yunani) (Bentuk lain dari Odell) Melodi
Odelia (Yunani) Pewaris
Odell (Yunani) Melodi (Dell, Odall, Ode)
Odell (Yunani) Melodi
Odis (Yunani) (Bentuk lain dari Otis) Pendengaran yang tajam
Odysseus (Yunani) (Bentuk lain dari Offie) Teman Tuhan
Odysseus (Yunani) Mudah marah
Odyysseas (Yunani) Mudah marah
Offie (Yunani) Teman Tuhan (Odysseus)
Olimpo (Yunani) Pesta, langit
Ommero (Yunani) Sumpah (Bentuk lain dari Omero)
Onesiforo (Yunani) Dia yang membawa banyak buah-buahan
Onesimo (Yunani) Berguna dan menguntungkan
Onesimo (Yunani) Berguna dan berharga
Onesimos (Yunani) Menguntungkan (Onesimus)
Onesimus (Yunani) (Bentuk lain dari Onesimos) Menguntungkan
Onesiphoros (Yunani) Membawa keuntungan
Orangel (Yunani) Pembawa pesan
Orchid (Yunani) Lelaki yang tinggal di gunung, gunung (Oreste)
Orchid (Yunani) Lelaki yang tinggal di gunung, gunung
Orencio (Yunani) Menghakimi
Oreste (Yunani) (Bentuk lain dari Orestes) Lelaki yang tinggal di gunung
Oreste (Yunani) Gunung (Orestes)
Orestes (Yunani) (Bentuk lain dari Oreste) Gunung
Orestes (Yunani) Lelaki yang tinggal di gunung (Aresty, Oreste)
Orfeo (Yunani) Memiliki suara yang indah
Origenes (Yunani) Terang
Orion (Yunani) Anak Api
Oropheus (Yunani) Nama dari mitologi kuno
Orosco (Yunani) Lelaki yang tinggal di gunung
Orphee (Yunani) Kegelapan
Otess (Yunani) (Bentuk lain dari Otis) Pendengaran yang tajam
Otez (Yunani) (Bentuk lain dari Otis) Pendengaran yang tajam
Otis (Yunani) Mendengar dengan baik
Otis (Yunani) Pendengaran yang tajam (Oates, Odis, Otez, Ottis, Otess)
Ottis (Yunani) (Bentuk lain dari Otis) Pendengaran yang tajam
Ouranos (Yunani) Langit

Nama Bayi Laki Laki Yunani hlm ke 15