Nama Bayi Laki Laki

100 Rangkaian Nama Bayi Laki-Laki Arab 2 Kata Yang Keren & Modern

Pemilihan nama bayi adalah salah satu tugas penting sebagai orang tua. Nama yang akan Anda berikan kepada buah hati Anda akan menjadi identitas mereka, yang akan melekat sepanjang kehidupan mereka. Dalam budaya Arab, pemilihan nama adalah tindakan yang sangat bermakna, menggambarkan harapan dan nilai-nilai keluarga. Nama-nama bayi laki-laki Arab dua kata sering kali membawa arti dan makna mendalam yang mencerminkan karakter dan sifat yang diinginkan untuk tumbuh dalam diri sang anak.

Dalam artikel ini, kami akan merekomendasikan 100 nama bayi laki-laki Arab yang indah dan bermakna, yang mungkin menjadi inspirasi untuk Anda dalam memberi nama yang sempurna untuk putra Anda yang akan datang. Mari kita simak daftar nama ini dengan harapan bahwa salah satunya akan menjadi nama yang penuh makna dan keindahan untuk si kecil Anda.

Nama Bayi Laki-Laki Arab 2 Kata

Nama Bayi Laki-Laki Arab Dua Kata Yang Modern

1. Karim Shadiq
Karim: Yang murah hati, yang baik
Shadiq: Tulus Kecintaannya

2. Tariq Jamal
Tariq: Pemimpin, petunjuk
Jamal: Keindahan, pesona

3. Amir Rizwan
Amir: Pemimpin, pangeran
Rizwan: Kesenangan, kebahagiaan

4. Zain Ihsan
Zain: Cantik, indah
Ihsan: Kebajikan, kemurahan

5. Idris Samir
Idris: Orang bijak, pemikir
Samir: Pendamping, teman

6. Malik Tariq
Malik: Pemimpin, raja
Tariq: Pemimpin, petunjuk

7. Aziz Fawzi
Aziz: Yang mulia, berharga
Fawzi: Kemenangan, kejayaan

8. Jamil Kareem
Jamil: Cantik, menarik
Kareem: Yang murah hati, baik

9. Nadir Basim
Nadir: Langka, jarang
Basim: Senyuman, ceria

10. Rafiq Zayd
Rafiq: Sahabat, teman
Zayd: Bertambah, tumbuh

Baca juga:

11. Yusuf Ihsan
Yusuf: Nama lain untuk Nabi Yusuf
Ihsan: Kebajikan, kemurahan

12. Hamza Rauf
Hamza: Kuat, tangguh
Rauf: Penyayang, lembut

13. Tamer Ilyas
Tamer: Pemimpin yang kuat
Ilyas: Nama lain untuk Nabi Elias

14. Khalid Jalal
Khalid: Abadi, abadi
Jalal: Kebesaran, kemuliaan

15. Hassan Karim
Hassan: Yang baik, tampan
Karim: Yang murah hati, baik

16. Faisal Amir
Faisal: Penentu, hakim
Amir: Pemimpin, pangeran

17. Nabil Samir
Nabil: Bijaksana, berbakat
Samir: Pendamping, teman

18. Zahir Tariq
Zahir: Terkenal, jelas
Tariq: Pemimpin, petunjuk

19. Rashid Idris
Rashid: Yang benar, yang pandai
Idris: Orang bijak, pemikir

20. Adnan Malik
Adnan: Orang Arab kuno
Malik: Pemimpin, raja

21. Amir Zayn
Amir: Pemimpin, pangeran
Zayn: Yang tampan, bercahaya

22. Kamal Zaki
Kamal: Kesempurnaan, kebaikan
Zaki: Yang bersih, murni

23. Rizwan Jamal
Rizwan: Kesenangan, kebahagiaan
Jamal: Keindahan, pesona

24. Nadir Kareem
Nadir: Langka, jarang
Kareem: Yang murah hati, baik

25. Idris Rafiq
Idris: Orang bijak, pemikir
Rafiq: Sahabat, teman

26. Tariq Kamran
Tariq: Pemimpin, petunjuk
Kamran: Sinar bulan purnama

27. Aziz Latif
Aziz: Yang mulia, berharga
Latif: Lembut, baik hati

28. Sami Karim
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Karim: Yang murah hati, baik

29. Zain Fawzi
Zain: Cantik, indah
Fawzi: Kemenangan, kejayaan

30. Jamil Malik
Jamil: Cantik, menarik
Malik: Pemimpin, raja

31. Hassan Ilyas
Hassan: Yang baik, tampan
Ilyas: Nama lain untuk Nabi Elias

32. Faisal Hamza
Faisal: Penentu, hakim
Hamza: Kuat, tangguh

33. Nabil Amir
Nabil: Bijaksana, berbakat
Amir: Pemimpin, pangeran

34. Zahir Rauf
Zahir: Terkenal, jelas
Rauf: Penyayang, lembut

35. Rashid Tariq
Rashid: Yang benar, yang pandai
Tariq: Pemimpin, petunjuk

36. Adnan Idris
Adnan: Orang Arab kuno
Idris: Orang bijak, pemikir

37. Amir Zaki
Amir: Pemimpin, pangeran
Zaki: Yang bersih, murni

38. Kamal Nabil
Kamal: Kesempurnaan, kebaikan
Nabil: Bijaksana, berbakat

39. Rizwan Tariq
Rizwan: Kesenangan, kebahagiaan
Tariq: Pemimpin, petunjuk

40. Nadir Rafiq
Nadir: Langka, jarang
Rafiq: Sahabat, teman

41. Idris Kamran
Idris: Orang bijak, pemikir
Kamran: Sinar bulan purnama

42. Tariq Latif
Tariq: Pemimpin, petunjuk
Latif: Lembut, baik hati

43. Aziz Karim
Aziz: Yang mulia, berharga
Karim: Yang murah hati, baik

44. Sami Fawzi
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Fawzi: Kemenangan, kejayaan

45. Zain Malik
Zain: Cantik, indah
Malik: Pemimpin, raja

46. Jamil Ilyas
Jamil: Cantik, menarik
Ilyas: Nama lain untuk Nabi Elias

47. Hassan Hamza
Hassan: Yang baik, tampan
Hamza: Kuat, tangguh

48. Faisal Amir
Faisal: Penentu, hakim
Amir: Pemimpin, pangeran

49. Nabil Zaki
Nabil: Bijaksana, berbakat
Zaki: Yang bersih, murni

50. Zahir Tariq
Zahir: Terkenal, jelas
Tariq: Pemimpin, petunjuk

Nama Bayi Laki-Laki Arab Dua Kata Yang Keren

51. Rashid Jamal
Rashid: Yang benar, yang pandai
Jamal: Keindahan, pesona

52. Adnan Karim
Adnan: Orang Arab kuno
Karim: Yang murah hati, baik

53. Amir Ilyas
Amir: Pemimpin, pangeran
Ilyas: Nama lain untuk Nabi Elias

54. Kamal Malik
Kamal: Kesempurnaan, kebaikan
Malik: Pemimpin, raja

55. Rizwan Samir
Rizwan: Kesenangan, kebahagiaan
Samir: Pendamping, teman

56. Nadir Zayd
Nadir: Langka, jarang
Zayd: Bertambah, tumbuh

57. Idris Tariq
Idris: Orang bijak, pemikir
Tariq: Pemimpin, petunjuk

58. Tamer Karim
Tamer: Pemimpin yang kuat
Karim: Yang murah hati, baik

59. Hassan Amir
Hassan: Yang baik, tampan
Amir: Pemimpin, pangeran

60. Faisal Rafiq
Faisal: Penentu, hakim
Rafiq: Sahabat, teman

61. Nabil Ihsan
Nabil: Bijaksana, berbakat
Ihsan: Kebajikan, kemurahan

62. Zahir Sami
Zahir: Terkenal, jelas
Sami: Mendengar, yang bijaksana

63. Rashid Latif
Rashid: Yang benar, yang pandai
Latif: Lembut, baik hati

64. Adnan Jamal
Adnan: Orang Arab kuno
Jamal: Keindahan, pesona

65. Amir Tariq
Amir: Pemimpin, pangeran
Tariq: Pemimpin, petunjuk

66. Kamal Ihsan
Kamal: Kesempurnaan, kebaikan
Ihsan: Kebajikan, kemurahan

67. Rizwan Karim
Rizwan: Kesenangan, kebahagiaan
Karim: Yang murah hati, baik

68. Nadir Samir
Nadir: Langka, jarang
Samir: Pendamping, teman

69. Idris Malik
Idris: Orang bijak, pemikir
Malik: Pemimpin, raja

70. Tamer Fawzi
Tamer: Pemimpin yang kuat
Fawzi: Kemenangan, kejayaan

71. Hassan Rafiq
Hassan: Yang baik, tampan
Rafiq: Sahabat, teman

72. Faisal Zayd
Faisal: Penentu, hakim
Zayd: Bertambah, tumbuh

73. Nabil Jamal
Nabil: Bijaksana, berbakat
Jamal: Keindahan, pesona

74. Zahir Tariq
Zahir: Terkenal, jelas
Tariq: Pemimpin, petunjuk

75. Rashid Samir
Rashid: Yang benar, yang pandai
Samir: Pendamping, teman

76. Adnan Latif
Adnan: Orang Arab kuno
Latif: Lembut, baik hati

77. Amir Jamal
Amir: Pemimpin, pangeran
Jamal: Keindahan, pesona

78. Kamal Tariq
Kamal: Kesempurnaan, kebaikan
Tariq: Pemimpin, petunjuk

79. Rizwan Karim
Rizwan: Kesenangan, kebahagiaan
Karim: Yang murah hati, baik

80. Nadir Sami
Nadir: Langka, jarang
Sami: Mendengar, yang bijaksana

81. Idris Malik
Idris: Orang bijak, pemikir
Malik: Pemimpin, raja

82. Tamer Fawzi
Tamer: Pemimpin yang kuat
Fawzi: Kemenangan, kejayaan

83. Hassan Rafiq
Hassan: Yang baik, tampan
Rafiq: Sahabat, teman

84. Faisal Zayd
Faisal: Penentu, hakim
Zayd: Bertambah, tumbuh

85. Nabil Jamal
Nabil: Bijaksana, berbakat
Jamal: Keindahan, pesona

86. Zahir Tariq
Zahir: Terkenal, jelas
Tariq: Pemimpin, petunjuk

87. Rashid Samir
Rashid: Yang benar, yang pandai
Samir: Pendamping, teman

88. Adnan Latif
Adnan: Orang Arab kuno
Latif: Lembut, baik hati

89. Amir Jamal
Amir: Pemimpin, pangeran
Jamal: Keindahan, pesona

90. Kamal Tariq
Kamal: Kesempurnaan, kebaikan
Tariq: Pemimpin, petunjuk

91. Rizwan Karim
Rizwan: Kesenangan, kebahagiaan
Karim: Yang murah hati, baik

92. Nadir Sami
Nadir: Langka, jarang
Sami: Mendengar, yang bijaksana

93. Idris Malik
Idris: Orang bijak, pemikir
Malik: Pemimpin, raja

94. Tamer Fawzi
Tamer: Pemimpin yang kuat
Fawzi: Kemenangan, kejayaan

95. Hassan Rafiq
Hassan: Yang baik, tampan
Rafiq: Sahabat, teman

96. Faisal Zayd
Faisal: Penentu, hakim
Zayd: Bertambah, tumbuh

97. Nabil Jamal
Nabil: Bijaksana, berbakat
Jamal: Keindahan, pesona

98. Zahir Tariq
Zahir: Terkenal, jelas
Tariq: Pemimpin, petunjuk

99. Rashid Samir
Rashid: Yang benar, yang pandai
Samir: Pendamping, teman

100. Adnan Latif
Adnan: Orang Arab kuno
Latif: Lembut, baik hati

Semoga daftar nama-nama ini memberikan inspirasi untuk pemilihan nama bayi laki-laki Arab yang indah dan bermakna. Ingatlah untuk mempertimbangkan makna dan arti dari setiap nama sebelum membuat keputusan akhir. Semoga nama yang Anda pilih membawa kebahagiaan dan berkat bagi anak Anda.

To top