Nama Bayi Laki Laki 3 Kata

100 Nama Bayi Laki-Laki Bahasa Arab 3 Kata Yang Bernuansa Islami

Memilih nama untuk bayi laki-laki Anda adalah salah satu keputusan yang paling penting dalam perjalanan kehidupan baru Anda sebagai orang tua. Nama adalah sesuatu yang akan melekat sepanjang hidup anak Anda, dan banyak orang tua menginginkan nama yang tidak hanya indah secara suara tetapi juga memiliki makna yang dalam.

Dalam budaya Arab, nama-nama memiliki makna yang kaya dan sering kali terinspirasi oleh nilai-nilai agama islam, alam, atau sifat positif. Di bawah ini, kami telah menyusun daftar 100 nama bayi laki-laki Arab unik dengan tiga kata beserta makna dan artinya.

Nama Bayi Laki-Laki Bahasa Arab 3 Kata

Nama Bayi Laki-Laki Bahasa Arab 3 Kata

1. Amir Jibril Ihsan
Amir: Pemimpin, yang berani
Jibril: Nama malaikat Jibril yang membawa wahyu
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

2. Tariq Saif Jalal
Tariq: Pagi hari, bintang
Saif: Pedang, yang tajam
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

3. Kareem Nadir Azim
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Nadir: Langka, unik
Azim: Agung, besar

4. Rafiq Zayd Malik
Rafiq: Sahabat, teman
Zayd: Bertambah, berkembang
Malik: Raja, pemimpin

5. Idris Hamid Nizar
Idris: Nama seorang nabi
Hamid: Terpuji, yang mulia
Nizar: Yang cerdas, bijaksana

6. Sami Talib Hadi
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Talib: Yang mencari ilmu
Hadi: Yang memberi petunjuk

7. Aziz Jalal Farid
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Farid: Yang unik, yang tunggal

8. Nasir Karim Rakan
Nasir: Pembela, penolong
Karim: Yang murah hati, yang baik
Rakan: Sahabat, teman

9. Ihsan Tariq Amir
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Tariq: Pagi hari, bintang
Amir: Pemimpin, yang berani

10. Hadi Aziz Nizar
Hadi: Yang memberi petunjuk
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Nizar: Yang cerdas, bijaksana

11. Zayd Rafiq Samir
Zayd: Bertambah, berkembang
Rafiq: Sahabat, teman
Samir: Pendamping, teman

12. Talib Idris Kareem
Talib: Yang mencari ilmu
Idris: Nama seorang nabi
Kareem: Yang murah hati, yang baik

13. Nasir Jalal Tariq
Nasir: Pembela, penolong
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Tariq: Pagi hari, bintang

14. Malik Sami Aziz
Malik: Raja, pemimpin
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Aziz: Yang mulia, yang berharga

15. Idris Hadi Amir
Idris: Nama seorang nabi
Hadi: Yang memberi petunjuk
Amir: Pemimpin, yang berani

16. Farid Talib Rafiq
Farid: Yang unik, yang tunggal
Talib: Yang mencari ilmu
Rafiq: Sahabat, teman

17. Tariq Ihsan Aziz
Tariq: Pagi hari, bintang
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Aziz: Yang mulia, yang berharga

18. Sami Zayd Kareem
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Zayd: Bertambah, berkembang
Kareem: Yang murah hati, yang baik

19. Jalal Hadi Nizar
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Hadi: Yang memberi petunjuk
Nizar: Yang cerdas, bijaksana

20. Aziz Amir Talib
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Amir: Pemimpin, yang berani
Talib: Yang mencari ilmu

21. Ihsan Samir Nasir
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Samir: Pendamping, teman
Nasir: Pembela, penolong

22. Rafiq Tariq Jalal
Rafiq: Sahabat, teman
Tariq: Pagi hari, bintang
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

23. Kareem Aziz Zayd
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Zayd: Bertambah, berkembang

24. Nasir Hadi Idris
Nasir: Pembela, penolong
Hadi: Yang memberi petunjuk

Idris: Nama seorang nabi

25. Malik Amir Farid
Malik: Raja, pemimpin
Amir: Pemimpin, yang berani
Farid: Yang unik, yang tunggal

26. Sami Tariq Jalal
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Tariq: Pagi hari, bintang
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

27. Ihsan Aziz Hadi
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Hadi: Yang memberi petunjuk

28. Kareem Nasir Rafiq
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Nasir: Pembela, penolong
Rafiq: Sahabat, teman

29. Jalal Zayd Amir
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Zayd: Bertambah, berkembang
Amir: Pemimpin, yang berani

30. Talib Idris Hadi
Talib: Yang mencari ilmu
Idris: Nama seorang nabi
Hadi: Yang memberi petunjuk

31. Aziz Sami Nasir
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Nasir: Pembela, penolong

32. Rafiq Tariq Kareem
Rafiq: Sahabat, teman
Tariq: Pagi hari, bintang
Kareem: Yang murah hati, yang baik

33. Ihsan Amir Jalal
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Amir: Pemimpin, yang berani
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

34. Malik Hadi Zayd
Malik: Raja, pemimpin
Hadi: Yang memberi petunjuk
Zayd: Bertambah, berkembang

35. Sami Aziz Nasir
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Nasir: Pembela, penolong

36. Kareem Tariq Rafiq
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Tariq: Pagi hari, bintang
Rafiq: Sahabat, teman

37. Idris Amir Jalal
Idris: Nama seorang nabi
Amir: Pemimpin, yang berani
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

38. Nasir Zayd Hadi
Nasir: Pembela, penolong
Zayd: Bertambah, berkembang
Hadi: Yang memberi petunjuk

39. Aziz Tariq Sami
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Tariq: Pagi hari, bintang
Sami: Mendengar, yang bijaksana

40. Malik Hadi Ihsan
Malik: Raja, pemimpin
Hadi: Yang memberi petunjuk
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

41. Sami Rafiq Talib
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

42. Jalal Amir Nasir
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Amir: Pemimpin, yang berani
Nasir: Pembela, penolong

43. Kareem Aziz Ihsan
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

44. Tariq Zayd Jalal
Tariq: Pagi hari, bintang
Zayd: Bertambah, berkembang
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

45. Idris Hadi Amir
Idris: Nama seorang nabi
Hadi: Yang memberi petunjuk
Amir: Pemimpin, yang berani

46. Nasir Sami Farid
Nasir: Pembela, penolong
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Farid: Yang unik, yang tunggal

47. Aziz Rafiq Talib
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

48. Malik Ihsan Tariq
Malik: Raja, pemimpin
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Tariq: Pagi hari, bintang

49. Kareem Jalal Amir
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Amir: Pemimpin, yang berani

50. Idris Zayd Hadi
Idris: Nama seorang nabi
Zayd: Bertambah, berkembang
Hadi: Yang memberi petunjuk

51. Sami Tariq Rafiq
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Tariq: Pagi hari, bintang
Rafiq: Sahabat, teman

52. Aziz Amir Nasir
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Amir: Pemimpin, yang berani
Nasir: Pembela, penolong

53. Malik Hadi Ihsan
Malik: Raja, pemimpin
Hadi: Yang memberi petunjuk
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

54. Sami Rafiq Talib
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

55. Jalal Amir Nasir
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Amir: Pemimpin, yang berani
Nasir: Pembela, penolong

56. Kareem Aziz Ihsan
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

57. Tariq Zayd Jalal
Tariq: Pagi hari, bintang
Zayd: Bertambah, berkembang
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

58. Idris Hadi Amir
Idris: Nama seorang nabi
Hadi: Yang memberi petunjuk
Amir: Pemimpin, yang berani

59. Nasir Sami Farid
Nasir: Pembela, penolong
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Farid: Yang unik, yang tunggal

60. Aziz Rafiq Talib
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

61. Malik Ihsan Tariq
Malik: Raja, pemimpin
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Tariq: Pagi hari, bintang

62. Kareem Jalal Amir
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Amir: Pemimpin, yang berani

63. Idris Zayd Hadi
Idris: Nama seorang nabi
Zayd: Bertambah, berkembang
Hadi: Yang memberi petunjuk

64. Sami Tariq Rafiq
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Tariq: Pagi hari, bintang
Rafiq: Sahabat, teman

65. Aziz Amir Nasir
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Amir: Pemimpin, yang berani
Nasir: Pembela, penolong

66. Malik Hadi Ihsan
Malik: Raja, pemimpin
Hadi: Yang memberi petunjuk
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

67. Sami Rafiq Talib
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

68. Jalal Amir Nasir
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Amir: Pemimpin, yang berani
Nasir: Pembela, penolong

69. Kareem Aziz Ihsan
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

70. Tariq Zayd Jalal
Tariq: Pagi hari, bintang
Zayd: Bertambah, berkembang
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

71. Idris Hadi Amir
Idris: Nama seorang nabi
Hadi: Yang memberi petunjuk
Amir: Pemimpin, yang berani

72. Nasir Sami Farid
Nasir: Pembela, penolong
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Farid: Yang unik, yang tunggal

73. Aziz Rafiq Talib
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

74. Malik Ihsan Tariq
Malik: Raja, pemimpin
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Tariq: Pagi hari, bintang

75. Kareem Jalal Amir
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Amir: Pemimpin, yang berani

76. Idris Zayd Hadi
Idris: Nama seorang nabi
Zayd: Bertambah, berkembang
Hadi: Yang memberi petunjuk

77. Sami Tariq Rafiq
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Tariq: Pagi hari, bintang
Rafiq: Sahabat, teman

78. Aziz Amir Nasir
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Amir: Pemimpin, yang berani
Nasir: Pembela, penolong

79. Malik Hadi Ihsan
Malik: Raja, pemimpin
Hadi: Yang memberi petunjuk
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

80. Sami Rafiq Talib
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

81. Jalal Amir Nasir
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Amir: Pemimpin, yang berani
Nasir: Pembela, penolong

82. Kareem Aziz Ihsan
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

83. Tariq Zayd Jalal
Tariq: Pagi hari, bintang
Zayd: Bertambah, berkembang
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

84. Idris Hadi Amir
Idris: Nama seorang nabi
Hadi: Yang memberi petunjuk
Amir: Pemimpin, yang berani

85. Nasir Sami Farid
Nasir: Pembela, penolong
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Farid: Yang unik, yang tunggal

86. Aziz Rafiq Talib
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

87. Malik Ihsan Tariq
Malik: Raja, pemimpin
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Tariq: Pagi hari, bintang

88. Kareem Jalal Amir
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Amir: Pemimpin, yang berani

89. Idris Zayd Hadi
Idris: Nama seorang nabi
Zayd: Bertambah, berkembang
Hadi: Yang memberi petunjuk

90. Sami Tariq Rafiq
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Tariq: Pagi hari, bintang
Rafiq: Sahabat, teman

91. Aziz Amir Nasir
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Amir: Pemimpin, yang berani
Nasir: Pembela, penolong

92. Malik Hadi Ihsan
Malik: Raja, pemimpin
Hadi: Yang memberi petunjuk
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

93. Sami Rafiq Talib
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

94. Jalal Amir Nasir
Jalal: Kemuliaan, kebesaran
Amir: Pemimpin, yang berani
Nasir: Pembela, penolong

95. Kareem Aziz Ihsan
Kareem: Yang murah hati, yang baik
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Ihsan: Kebajikan, kebaikan

96. Tariq Zayd Jalal
Tariq: Pagi hari, bintang
Zayd: Bertambah, berkembang
Jalal: Kemuliaan, kebesaran

97. Idris Hadi Amir
Idris: Nama seorang nabi
Hadi: Yang memberi petunjuk
Amir: Pemimpin, yang berani

98. Nasir Sami Farid
Nasir: Pembela, penolong
Sami: Mendengar, yang bijaksana
Farid: Yang unik, yang tunggal

99. Aziz Rafiq Talib
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Rafiq: Sahabat, teman
Talib: Yang mencari ilmu

100. Malik Ihsan Tariq
Malik: Raja, pemimpin
Ihsan: Kebajikan, kebaikan
Tariq: Pagi hari, bintang

Sekian daftar 100 nama bayi laki-laki Arab unik dengan tiga kata beserta makna dan artinya. Semoga daftar ini memberi inspirasi kepada Anda dalam memilih nama yang indah dan bermakna untuk putra Anda. Ingatlah bahwa nama adalah sesuatu yang akan menyertai anak Anda sepanjang hidupnya, jadi pilihlah dengan bijak!

To top