Nama Bayi Laki Laki

100 Rangkaian Nama Bayi Laki-Laki Arab Jawa Unik & Aesthetic

Nama adalah salah satu aspek penting dalam budaya kita yang mencerminkan identitas dan makna yang mendalam. Kombinasi nama antara bahasa Arab dan bahasa Jawa menciptakan suatu keunikan yang bisa menggambarkan warisan budaya dan ajaran agama islam.

Dalam artikel ini, kami merangkai 100 nama bayi laki-laki Arab Jawa yang indah dan bermakna. Setiap nama disusun dengan penuh perhatian dan makna yang mendalam.

Nama Bayi Laki-Laki Arab Jawa

Nama Bayi Laki-Laki Arab Jawa yang Unik

1. Adipramana Ahmad Zinedin
Adipramana: Penguasa pertama
Ahmad: Sungguh terpuji
Zinedin: Keindahan agama

2. Farid Pranata Widjaja
Farid: Yang unik
Pranata: Orang bijak
Widjaja: Kejayaan

3. Karim Wijaya Anindito
Karim: Yang pemurah
Wijaya: Kemenangan
Anindito: Tidak terlupakan

4. Majid Satria Hartono
Majid: Yang mulia
Satria: Pahlawan
Hartono: Hati yang kuat

5. Rafiq Purnama Santosa
Rafiq: Teman setia
Purnama: Bulan purnama
Santosa: Bahagia

6. Azhar Kusuma Utama
Azhar: Yang bersinar
Kusuma: Bunga
Utama: Yang terbaik

7. Hakim Aditya Prakasa
Hakim: Yang bijak
Aditya: Matahari
Prakasa: Cahaya

8. Jamal Bahari Saputra
Jamal: Yang tampan
Bahari: Lautan
Saputra: Anak laki-laki

9. Nashit Trihadi Nugroho
Nashit: Yang gigih
Trihadi: Tiga hadiah
Nugroho: Kebahagiaan

10. Yasin Wira Prabowo
Yasin: Penuh belas kasih
Wira: Pahlawan
Prabowo: Pemberani

11. Ismail Wibowo Wiratama
Ismail: Allah mendengar
Wibowo: Kemuliaan
Wiratama: Jiwa besar

12. Arman Sangga Adi Nugraha
Arman: Keinginan
Sangga: Pendukung
Adi: Mulia
Nugraha: Anugerah

13. Habib Arya Pamungkas
Habib: Pemimpin agama
Arya: Mulia
Pamungkas: Yang luhur

14. Ridwan Bhaskara Pramudita
Ridwan: Yang meridhoi
Bhaskara: Matahari
Pramudita: Kebijaksanaan

Baca juga:

15. Azim Harsono Mahardika
Azim: Besar
Harsono: Anak lelaki
Mahardika: Kemerdekaan

16. Fauzi Marwanto Wibisono
Fauzi: Penuh kemuliaan
Marwanto: Jiwa pemberani
Wibisono: Anak kebijaksanaan

17. Imaduddin Tunggul Wicaksono
Imaduddin: Penopang agama
Tunggul: Pemimpin
Wicaksono: Anak yang berilmu

18. Salim Galih Wirawan
Salim: Selamat
Galih: Mulia
Wirawan: Pemuda

19. Qodir Pramana Trikuncoro
Qodir: Yang mampu
Pramana: Teladan
Trikuncoro: Tiga cahaya

20. Rizky Pambudi Kusmara
Rizky: Anugerah
Pambudi: Anak laki-laki bijaksana
Kusmara: Jiwa yang sejahtera

21. Dzaky Wicaksono Hartanto
Dzaky: Yang sempurna
Wicaksono: Anak yang berilmu
Hartanto: Hati yang kuat

22. Husain Pratama Suryanto
Husain: Yang tampan
Pratama: Utama
Suryanto: Jiwa yang cerah

23. Mubarak Satrio Wijaya
Mubarak: Yang diberkahi
Satrio: Pahlawan
Wijaya: Kemenangan

24. Hamzah Triadi Saputro
Hamzah: Singa
Triadi: Tiga hadiah
Saputro: Anak laki-laki yang baik

25. Ali Santoso Anindito
Ali: Yang tinggi
Santoso: Bahagia
Anindito: Tak terlupakan

26. Latif Dharma Pranoto
Latif: Yang lembut
Dharma: Kebijaksanaan
Pranoto: Penuh pengabdian

27. Zakariya Wicaksono Kusuma
Zakariya: Allah mengingat
Wicaksono: Anak yang berilmu
Kusuma: Bunga

28. Amin Bhaskara Wirawan
Amin: Yang dipercayai
Bhaskara: Matahari
Wirawan: Pemuda

29. Yusuf Harsono Mahendra
Yusuf: Yang menambahkan
Harsono: Anak lelaki
Mahendra: Dewa

30. Rohman Prayoga Santoso
Rohman: Yang penyayang
Prayoga: Usaha
Santoso: Bahagia

31. Rifqi Aris Prasetyo
Rifqi: Yang rendah hati
Aris: Agung
Prasetyo: Bersedia

32. Wahid Bhaskara Prabawa
Wahid: Yang tunggal
Bhaskara: Matahari
Prabawa: Pemberani

33. Naufal Galih Saputra
Naufal: Anugerah
Galih: Mulia
Saputra: Anak laki-laki

34. Rais Satria Wijaya
Rais: Pemimpin
Satria: Pahlawan
Wijaya: Kemenangan

35. Hasan Trikuncoro Pradana
Hasan: Yang baik
Trikuncoro: Tiga cahaya
Pradana: Pemberian

36. Rashid Wicaksono Mahardika
Rashid: Yang benar
Wicaksono: Anak yang berilmu
Mahardika: Kemerdekaan

37. Rafi Mubarak Wiratama
Rafi: Yang tinggi
Mubarak: Yang diberkahi
Wiratama: Jiwa besar

38. Jibril Pranata Triadi
Jibril: Malaikat Gabriel
Pranata: Orang bijak
Triadi: Tiga hadiah

39. Adil Wira Pamungkas
Adil: Yang adil
Wira: Pahlawan
Pamungkas: Yang luhur

40. Sulaiman Arya Nugraha
Sulaiman: Yang damai
Arya: Mulia
Nugraha: Anugerah

41. Rizqullah Bhaskara Santosa
Rizqullah: Rezeki Allah
Bhaskara: Matahari
Santosa: Bahagia

42. Rahmat Pambudi Saputra
Rahmat: Kasih sayang
Pambudi: Anak laki-laki bijaksana
Saputra: Anak yang baik

43. Yafi Haryanto Wirawan
Yafi: Yang mudah dipahami
Haryanto: Jiwa yang cerah
Wirawan: Pemuda

44. Aziz Triadi Pranoto
Aziz: Yang mulia
Triadi: Tiga hadiah
Pranoto: Penuh pengabdian

45. Irfan Bhaskara Suryanto
Irfan: Yang berilmu
Bhaskara: Matahari
Suryanto: Jiwa yang cerah

46. Qadir Arya Mahardika
Qadir: Yang berkuasa
Arya: Mulia
Mahardika: Kemerdekaan

47. Imran Wira Pratama
Imran: Yang bermakna
Wira: Pahlawan
Pratama: Utama

48. Zainul Aris Wicaksono
Zainul: Yang indah
Aris: Agung
Wicaksono: Anak yang berilmu

49. Najib Prayoga Satria
Najib: Yang mulia
Prayoga: Usaha
Satria: Pahlawan

50. Khalid Trihadi Nugroho
Khalid: Abadi
Trihadi: Tiga hadiah
Nugroho: Kebahagiaan

Nama Bayi Laki-Laki Arab Jawa Yang Indah

51. Wardi Arya Pamungkas
Wardi: Penjaga
Arya: Mulia
Pamungkas: Yang luhur

52. Majdi Sangga Wijaya
Majdi: Yang diberkahi
Sangga: Pendukung
Wijaya: Kemenangan

53. Akbar Bhaskara Satrio
Akbar: Yang besar
Bhaskara: Matahari
Satrio: Pahlawan

54. Rafi Dzaky Mahardika
Rafi: Yang tinggi
Dzaky: Yang sempurna
Mahardika: Kemerdekaan

55. Fahmi Pramana Wirawan
Fahmi: Yang berilmu
Pramana: Teladan
Wirawan: Pemuda

56. Ismail Arya Wibowo
Ismail: Allah mendengar
Arya: Mulia
Wibowo: Kemuliaan

57. Luthfi Wicaksono Anindito
Luthfi: Yang lembut
Wicaksono: Anak yang berilmu
Anindito: Tidak terlupakan

58. Said Galih Prabawa
Said: Yang bahagia
Galih: Mulia
Prabawa: Pemberani

59. Yazid Trihadi Kusuma
Yazid: Yang kuat
Trihadi: Tiga hadiah
Kusuma: Bunga

60. Amin Harsono Santosa
Amin: Yang dipercayai
Harsono: Anak lelaki
Santosa: Bahagia

61. Rashad Pramana Hartanto
Rashad: Yang benar
Pramana: Teladan
Hartanto: Hati yang kuat

62. Nashrullah Wira Suryanto
Nashrullah: Bantuan Allah
Wira: Pahlawan
Suryanto: Jiwa yang cerah

63. Hamzah Arya Nugraha
Hamzah: Singa
Arya: Mulia
Nugraha: Anugerah

64. Rizky Triadi Saputro
Rizky: Anugerah
Triadi: Tiga hadiah
Saputro: Anak laki-laki yang baik

65. Fathurrahman Bhaskara Anindito
Fathurrahman: Anugerah dari Allah
Bhaskara: Matahari
Anindito: Tak terlupakan

66. Aditya Wicaksono Kusuma
Aditya: Matahari
Wicaksono: Anak yang berilmu
Kusuma: Bunga

67. Rifqi Harsono Mahardika
Rifqi: Yang rendah hati
Harsono: Anak lelaki
Mahardika: Kemerdekaan

68. Akmal Pranata Satria
Akmal: Sempurna
Pranata: Orang bijak
Satria: Pahlawan

69. Zakwan Arya Wijaya
Zakwan: Yang penuh kebaikan
Arya: Mulia
Wijaya: Kemenangan

70. Ardian Trikuncoro Pradana
Ardian: Pemberani
Trikuncoro: Tiga cahaya
Pradana: Pemberian

71. Hafidz Wira Wirawan
Hafidz: Pelindung
Wira: Pahlawan
Wirawan: Pemuda

72. Azizul Aris Wicaksono
Azizul: Yang mulia
Aris: Agung
Wicaksono: Anak yang berilmu

73. Ismail Trihadi Pranoto
Ismail: Allah mendengar
Trihadi: Tiga hadiah
Pranoto: Penuh pengabdian

74. Ridho Bhaskara Suryanto
Ridho: Ridha Allah
Bhaskara: Matahari
Suryanto: Jiwa yang cerah

75. Faisal Arya Mahardika
Faisal: Yang adil
Arya: Mulia
Mahardika: Kemerdekaan

76. Hakim Wira Pratama
Hakim: Yang bijak
Wira: Pahlawan
Pratama: Utama

77. Jabir Triadi Nugroho
Jabir: Yang trampil
Trihadi: Tiga hadiah
Nugroho: Kebahagiaan

78. Latif Arya Pamungkas
Latif: Yang lembut
Arya: Mulia
Pamungkas: Yang luhur

79. Zain Pranata Wirawan
Zain: Yang cantik
Pranata: Orang bijak
Wirawan: Pemuda

80. Rahman Harsono Mahardika
Rahman: Yang penyayang
Harsono: Anak lelaki
Mahardika: Kemerdekaan

81. Adnan Triadi Kusuma
Adnan: Yang bersahabat
Trihadi: Tiga hadiah
Kusuma: Bunga

82. Qodir Arya Pramudita
Qodir: Yang mampu
Arya: Mulia
Pramudita: Kebijaksanaan

83. Imad Pranata Triadi
Imad: Yang kokoh
Pranata: Orang bijak
Triadi: Tiga hadiah

84. Rafi Arya Wijaya
Rafi: Yang tinggi
Arya: Mulia
Wijaya: Kemenangan

85. Zaki Trihadi Pradana
Zaki: Yang cerdas
Trikuncoro: Tiga cahaya
Pradana: Pemberian

86. Najib Bhaskara Saputra
Najib: Yang mulia
Bhaskara: Matahari
Saputra: Anak laki-laki

87. Fadhil Harsono Santosa
Fadhil: Yang pandai
Harsono: Anak lelaki
Santosa: Bahagia

88. Yusuf Triadi Wirawan
Yusuf: Yang menambahkan
Trihadi: Tiga hadiah
Wirawan: Pemuda

89. Rizal Arya Prabowo
Rizal: Yang bijaksana
Arya: Mulia
Prabowo: Pemberani

90. Iqbal Pramana Suryanto
Iqbal: Harapan
Pramana: Teladan
Suryanto: Jiwa yang cerah

91. Ahmad Triadi Mahardika
Ahmad: Sungguh terpuji
Triadi: Tiga hadiah
Mahardika: Kemerdekaan

92. Rahmat Wicaksono Pradana
Rahmat: Kasih sayang
Wicaksono: Anak yang berilmu
Pradana: Pemberian

93. Ridwan Arya Wirawan
Ridwan: Yang meridhoi
Arya: Mulia
Wirawan: Pemuda

94. Fauzan Triadi Saputra
Fauzan: Kemenangan
Triadi: Tiga hadiah
Saputra: Anak laki-laki yang baik

95. Habib Bhaskara Wijaya
Habib: Pemimpin agama
Bhaskara: Matahari
Wijaya: Kemenangan

96. Rizky Arya Nugroho
Rizky: Anugerah
Arya: Mulia
Nugroho: Kebahagiaan

97. Azhar Harsono Santosa
Azhar: Yang bersinar
Harsono: Anak lelaki
Santosa: Bahagia

98. Hakim Triadi Mahardika
Hakim: Yang bijak
Triadi: Tiga hadiah
Mahardika: Kemerdekaan

99. Jamal Arya Pranata
Jamal: Yang tampan
Arya: Mulia
Pranata: Orang bijak

100. Nashit Bhaskara Saputro
Nashit: Yang gigih
Bhaskara: Matahari
Saputro: Anak laki-laki yang baik

Semoga daftar ini memberikan inspirasi untuk memilih nama yang indah dan bermakna bagi bayi laki-laki Anda yang mencerminkan kedua budaya, Arab dan Jawa. Nama adalah bagian penting dari identitas anak Anda, jadi pilihlah dengan bijak!

To top