Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari D

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari D – Nama bayi laki-laki berikut adalah nama bayi laki-laki modern khususnya nama bayi laki-laki modern Islami dengan awalan huruf D lengkap dengan arti nama bayi pada tiap nama. Sapa tau ada yg cocok untuk putra Anda.

Dafa’ Syauqi Mahmudi : Lelaki tangguh yang merindukan hal-hal terpuji.
– Dafa’ : membela, mempertahankan
– Syauqi : kerinduan
– Mahmudi : terpuji
– Panggilan : Dafa/Mahmud

Dani Mu’tashim Billah : Hamba yang selalu dekat dan terpelihara oleh Allah.
– Dani : yang dekat
– Mu’tashim : terpelihara
– Billah : oleh Allah
– Panggilan : Dani

Danish Ahmad Faishal : Lelaki bijak yang memiliki akhlak terpuji dan memimpin kebenaran.
– Danish : kebijaksanaan, belajar, sains
– Ahmad : terpuji
– Faishal : pedang panjang, pemimpin, pemisah antara hak dan bathil
– Panggilan : Danis/Faisal

Darib Abdul Matin : Anak terlatih, hamba Allah yang Maha Kuat.
– Darib : terlatih
– Abdu : hamba
– Al-Matin : yang Maha Kuat, sempurna
– Panggilan : Darib
bayi laki-laki islam modern 1

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Daris Muyassar Jauhari : Lelaki yang diberikan kemudahan dalam belajar/menuntut ilmu.
– Daris : orang yang belajar
– Muyassar : yang diberikan kemudahan
– Jauhari : permata
– Panggilan : Daris/Yasar

Dayyan Akramul Munani : Lelaki paling mulia yang berani menyeru kepada kebenaran.
– Dayyan : perkasa, penguasa
– Akramul : paling mulia
– Munadi: yang menyeru kebenaran
– Panggilan : Akram/Munadi

Dhafa Abi Mufid : Orang yang harga dirinya luas dan bermanfaat.
– Dhafa: melimpah, banyak, luas
– Abi: yang memiliki harga diri
– Mufid : bermanfaat, berfaidah
– Panggilan : Abi/Mufid

Dhafir Syamsul Fuad : Penolong yang selalu menerangi hati.
– Dhafir : yang membantu, menolong
– Syamsu : matahari, penerang
– Fuad : hati
– Panggilan : Fuad
bayi laki-laki islam modern 2

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Dhabith Fariz Dzaruri : Leiaki yang kuat, pahlawan yang memiliki kelembutan.
– Dhabith : lelaki yang kuat
– Fariz : pahlawan
– Dzaruri : lembut, halus
– Panggiian : Fariz

Dhamin Abdurrahman : Lelaki hamba Allah yang pemurah dan bertanggung jawab.
– Dhamin : yang menanggung/menjamin, bertanggungjawab
– Abdu : hamba
– Ar-rahman : yang Maha Pemurah
– Panggilan : Damin

Dhamir Hanif Mahfuzhi : Orang yang berhati nurani yang baik, kehendak yang lurus/benar, dan dipelihara dan mara bahaya.
– Dhamir : hati nurani
– Hanif : yang lurus
– Mahfuzhi : yang dijaga, dipelihara
– Panggilan : Dhamir/Hanif

Dharir Miftahul Falah : Lelaki sabar pelopor kemenangan.
– Dharir : yang sabar, kesabaran
– Miftah : kunci
– At-Falah : kemenangan
– Panggilan : Miftah
bayi laki-laki islam modern 3

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam

Dhihka Syamsul Anwar : Lelaki tampan yang selalu menerangi.
– Dhihka : jelas, terang
– Syamsu : matahari
– Al-Anwar : pelita, cahaya
– Panggilan : Dika

Difa Saeful Millah : Lelaki yang selalu membela serta mempertahankan agama.
– Difa : pembelaan, pertahanan
– Saefu: pedang
– Al – Millah : agama
– Panggilan : Difa

Dilfa Barqi Abbasy : Lelaki gagah yang pemberani dan tangkas.
– Dilfa : pemberani
– Barqi : pemberani/gagah/singa
– Abbasy : sinar/kilat
– Panggilan : Dilfa

Dira Shafwan Mubasyir : Orang yang berilmu pengetahuan, bersih pikiran ucapan dan perbuatannya, serta membahagiakan orang lain
– Dira : mengetahui, memahami
– Shafwan : jernih, bersih, lembut
– Mubasyir : memberikan kesenangan, kegembiraan
– Panggilan : Dira/Shafwan
bayi laki-laki islam modern 4

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Diwan Muhammad Raqin : Orang terpuji dan meningkat menjadi derajat tinggi.
– Diwan : istana, mahkamah keadilan
– Muhammad : orang yang sangat terpuji
– Raqin : yang naik
– Panggilan : Diwan

Dzabir Muhammad Basyir : Penulis yang terpuji dan bahagia.
– Dzabir : penulis
– Muhammad : sangat terpuji
– Basyir : bahagia
– Panggilan : Ahmad

Dzafir Ahmad Baidhawi : Harum terpuji serta putih bersih.
– Dzafir : sangat harum seperti misik kasturi
– Ahmad : sangat terpuji
– Baidhawi : putih bersih
– Panggilan : Dzafir

Dzahab Munirul Anam : Lelaki berharga yang bisa menerangi makhluk.
– Dzahab : emas
– Munir : yang menerangi
– Anam : makhluk
– Panggilan : Munir
bayi laki-laki islam modern 5

Bayi Laki-Laki Islam

Dzaka Nurul Fikri : Lelaki yang cerdas penerang pemikiran.
– Dzaka : mudah paham, kecerdasan
– Nurul : cahaya
– Fikri : pemikiran
– Panggilan : Fikri

Dzakir Sulaiman Rasyid : Lelaki kuat ingatannya yang mendapatkan keselamatan dan petunjuk.
– Dzakir : baik dan kuat ingatannya
– Sulaiman : Nabi Sulaiman, selamat, sejahtera
– Rasyid : petunjuk, pembimbing
– Panggilan : Dzakir/Rasyid

Dzakwan Hilmani Anam : Lelaki cerdas yang menyayangi ciptaan Tuhan.
– Dzakwan : sangat cerdas
– Hilmani : penyabar, pemurah
– Anam : makhluk
– Panggilan : Hilman/Anam

Dzaluli Ahmad Munawwar : Lelaki santun yang terpuji serta bercahaya.
– Dzaluli : yang baik akhlaknya, sopan santunnya
– Ahmad : terpuji
– Munawwar : yang diterangi
– Panggilan : Nawar
bayi laki-laki islam modern 6

Nama Bayi Laki-Laki Islam

Dzihan Aulia Ardhi : Orang yang cerdas dan berakal, bisa menjadi pemimpin di muka bumi.
– Dzihan : kecerdikan, kecerdasan akal
– Aulia : pengurus, pengatur
– Ardhi : bumi
– Panggilan : Dzihan

Dzihan Khairi Rasyid : Lelaki cerdas pembimbing kebaikan.
– Dzihan : kecerdikan, kecerdasan, akal/ingatan
– Khairi : kebaikan
– Rasyid : pembimbing
– Panggilan : Dzihan

Dzihni Fakhir Karimuddin : Orang yang menggunakan akalnya dan mulia dalam menjalankan agamanya.
– Dzihni : menurut akal
– Fakhir : yang bagus sekali
– Karim : mulia, agung
– Din : agama
– Panggilan : Karim/Fakhir

Dzulfikri Fahimi Hamdan : Orang yang cerdas dan pandai mensyukuri nikmat.
– Dzulfikri : yang berpikir
– Fahmi : memahami, mengerti
– Hamdan : bersyukur, memuji, membalas
– Panggilan : Fahmi/Fikri

Silahkan kunjungi topik yang serupa dengan artikel ini dalam kategori Nama Bayi Lelaki. Semoga bermanfaat. Silahkan kunjungi rangkaian Nama Bayi Laki-Laki kami yang lain.