Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari H

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern Awal Dari H – Nama bayi laki-laki berikut adalah nama bayi laki-laki modern khususnya nama bayi laki-laki modern Islami dengan awalan huruf H lengkap dengan arti nama bayi pada tiap nama. Sapa tau ada yg cocok untuk putra Anda.

Habib lhtimam Masruri : Orang yang dicintai sesama dan memprioritaskan nilai kebahagiaan
– Habib : yang terkasihi, tercintai
– Ihtimam : mementingkan, memprioritaskan
– Masruri : yang dibahagiakan
– Panggilan : Habib/Masruri
– dunia akhirat.

Hadi Mumtaz Nurrahim: Orang yang bisa memberikan petunjuk dan istimewa serta penyayang.
– Hadi: yang memberi petunjuk
– Mumtaz: istimewa
– Nur: cahaya
– Rahim: mengasih sayangi
– Panggilan: Hadi/Mumtaz

Hadziq Ilyas Saiful Alam : Orang yang cerdik dan pandai dan mampu memimpin bangsa.
– Hadziq : yang cerdik, pandai, mahir, cakap
– Ilyas : salah seorang nama nabi
– Saifu : pedang, senjata
– Alam : dunia, bendera, pemimpin kaum
– Panggilan : Ilyas/Alam

Hafizh Mu’tashim Billah : Menjaga/penghapal yang terpelihara oleh Allah Swt.
– Hafizh : yang menjaga, memelihara, menghafal
– Mu’tashim : terjaga, terpelihara
– Billah : oleh Allah
– Panggilan : Hafizh
bayi laki-laki islam modern 1

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Hafsya Muhammad Muhsin : Lelaki yang selalu bersungguh-sungguh dan terpuji.
– Hafsya : yang berusaha sungguh-sungguh
– Muhammad : sangat terpuji, nabi akhir zaman
– Muhsin : yang berbuat baik
– Panggilan : Muhsin

Hafwan Miftahur Rahim : Lelaki yang selalu menghormati, memuliakan, dan penyayang.
– Hafwan : memuliakan, menghormati
– Miftahur : kunci
– Rahim : penyayang
– Panggilan : Miftah

Haidar Najihin Miftahul Haq : Orang sukses yang berani membuka nilai-nilai kebenaran.
– Haidar : pemberani
– Najihin : orang sukses, berhasill
– Miftah : pembuka
– Hak : kebenaran
– Panggilan : Haidar/Miftah

Hakam Ihsani Masyhur : Orang bijaksana yang terkenal dengan kebaikannya.
– Hakam : hakim yang bijaksana
– Ihsani : kebaikan
– Masyhur : terkenal
– Panggilan : Hakam, Masyhur
bayi laki-laki islam modern 2

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Hakim Mukhlis Muhtarom : Bijaksana, tulus, dan dimuliakan.
– Hakim : bijaksana, yang arif
– Mukhlis : bersih, suci, tulus
– Muhtarom : dimuliakan
– Panggilan : Mukhlis

Halim Ma’mun Mafruhi : Sabar, dermawan, serta beriman kepada Allah Swt.
– Halim : sabar, murah hati
– Ma’mun : beriman, diberi kenyamanan
– Mafruhi : dibahagiakan
– Panggilan : Ma’mun

Hamda Zaka Hadiyat : Orang terpuji dan shaleh yang mendapat petunjuk dan Allah Swt.
– Hamda : pujian
– Zaka : shaleh, baik, hidup senang
– Hadiyat : petunjuk kejalan yang benar, kebenaran
– Panggilan : Hamda/Zaka

Hamdan Ahmad Raziqin : Lelaki terpuji yang selalu bersyukur dan diberi rezeki oleh Allah Swt.
– Hamdan : bersyukur, memuji, membalas
– Ahmad : terpuji
– Raziqin : diberi rezeki
– Panggilan : Hamdan
bayi laki-laki islam modern 3

Untaian Nama Bayi Laki-Laki Islam

Hamdan Busyra Himyani : Orang terpuji yang membawa kegembiraan dan pertolongan.
– Hamdan : pujian
– Busyra : kabar gembira, pembawa kabar gembira
– Himyani : menolong
– Panggilan : Hamdan

Hamid Manarul Huda : Terpuji dan menjadi cahaya petunjuk.
– Hamid : yang mendapat pujian, terpuji
– Manarul : cahaya
– Al-Huda : petunjuk
– Panggilan : Hamid

Hamiz Mas’ud Shaddiq : Cerdas, pandai, bahagia, dan jujur.
– Hamiz : cerdas, pandai
– Mas’ud : bahagia
– Shaddiq : benar, jujur
– Panggilan : Shidik

Hamzah Khatibul Umam : Pemberani dalam kebenaran penasihat umat.
– Hamzah : singa, pemberani
– Khatibul : khatib, penceramah
– Umam : umat-umat
– Panggilan : Hamzah
bayi laki-laki islam modern 4

Nama Bayi Laki-Laki Islam Modern

Hanif Imadul Haq : Lelaki yang istiqamah/lurus dalam kebenaran, tiang agama Islam.
– Hanif : yang lurus
– Imad : tiang, penopang
– Al-Haq : agama Islam, keadilan
– Panggilan : Hanif

Hannan Abdul Ghafur : Hamba Allah Maha Pengampun yang bersifat pengasih dan penyayang.
– Hannan : pengasih, penyayang
– Abdu : hamba
– Al-Ghafur : yang Maha Pengampun
– Panggilan : Hanan

Hariz Sirajul Millah : Lelaki kokoh/kuat yang menjadi penerang agama.
– Hariz : yang kokoh, yang kuat
– Siraj : penerang
– Al-Millah : agama
– Panggilan : Hariz

Hasan Nur Hidayat : Lelaki baik yang mendapatkan cahaya hidayah.
– Hasan : baik rupa dan akhlaknya
– Nur : cahaya
– Hidayat : hidayah
– Panggilan : Hasan
bayi laki-laki islam modern 5

Bayi Laki-Laki Islam

Hasbi Ridha Maulana : Orang yang rela dan senang atas apa yang diberikan oleh Tuhannya.
– Hasbi : mencukupi
– Ridha : kerelaan, kepuasan, kesenangan
– Maulana : pemimpin kita
– Panggilan : Hasbi/Ridha

Hasyim Fahmi Munawwar : Lelaki yang menjadi pemimpin, mudah mengerti, dan diberikan petunjuk oleh Allah.
– Hasyim : orang yang tampil di depan
– Fahmi : paham, mengerti
– Munawwar : yang diterangi
– Panggilan : Hasyim/Fahmi

Hazim Maisan Fitrian : Orang yang bijaksana dan memiliki kesucian jiwa raga.
– Hazim : yang teguh hati, bijaksana, penuh pertimbangan
– Maisan : bintang yang bersinar
– Fitrian : kesucian
– Panggilan : Hazim

Hibban Syakir Munabbih : Orang bersyukur yang disenangi orang lain dan suka memberi peringatan kepada sesama.
– Hibban : yang dikasihi
– Syakir : orang yang banyak bersyukur
– Munabbih : yang memperingatkan
– Panggilan : Hibban/Syakir
bayi laki-laki islam modern 6

Nama Bayi Laki-Laki Islam

Hisan Arifin Marzuqi : Orang yang menawan hati, mampu mengenal Allah dan diberikan rezeki dari-Nya.
– Hisan : bagus, indah, elok
– Arifin : orang yang mengetahui, mengenal Allah
– Marzuqi : yang bernasib baik
– Panggilan : Hisan/Arifin

Hisyam Ahmad Izzah : Orang yang dermawan dan mulia serta terpuji.
– Hisyam : yang murah hati, dermawan
– Ahmad : terpuji
– Izzah : kemuliaan
– Panggilan : Ahmad/Izza

Hisyamuddin Ghazali : Dermawan yang memiliki kemurahan agama seperti Imam Al-Ghazali.
– Hisya : kemurahan hati, kedermawanan
– Ad-din : agama
– Ghazali : Imam Al-Ghazali
– Panggilan : Hisyam

Huda Masdar Hasani : Petunjuk kebenaran yang menjadi sumber kebaikan.
– Huda : petunjuk kejalan yang benar
– Masdar : sumber, bibit
– Hasani : kebaikan
– Panggilan : Huda
bayi laki-laki muslim 1

Nama Bayi Laki-Laki Muslim

Humaidi Akramul Mubasysyir : Pemberi peringatan yang terpuji dan paling mulia.
– Humaid : bentukan dari nama Ahmad (terpuji)
– Akram : paling mulia
– Mubasysyir : yang memberi kabar gembira (kebaikan)
– Panggilan : Humaid/Akram

Humam Alawi Irsyad : Orang pemberani yang mendapatkan bimbingan tinggi dan Tuhannya.
– Humam : pemberani, ambisius
– Alawi : tinggi
– Irsyad : bimbingan, petunjuk
– Panggilan : Alawi/Irsyad

Husam Zainal Arifin : Pedang yang menjadi perhiasan bagi orang yang bijaksana.
– Husam : pedang yang tajam
– Zainal : perhiasan
– Arifin : ahli ma’rifat/mengenal Allah
– Panggilan : Husam/Zainal

Husnul Liham Khuluqi : Orang yang pandai yang selalu berbuat kebaikan dan berperilaku baik.
– Husnu : kebaikan
– Liham : banyak berbuat kebaikan, dermawan, suka memberi
– Khuluq : perangai, etika, akhlak
– Panggilan : Husnul
bayi laki-laki islam 2

Nama Bayi Laki-Laki Muslim Modern

bayi laki-laki islam 3

Nama Bayi Islam Laki-Laki

Jika Anda ingin membaca judul artikel sebelumnya, silahkan klik Untaian Nama Bayi Laki-laki Islam Modern Awal Dari G.

Topik yang serupa dengan artikel ini, dapat Anda temukan dalam kategori Nama Bayi Lelaki. Semoga bermanfaat. Silahkan kunjungi rangkaian Nama Bayi Laki-Laki kami yang lain.